ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1988 ξεκίνησε την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας από φωτιά των κτιρίων μεσαίου ύψους με ξύλινο σκελετό, εκδίδοντας Οδηγία που αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω κατασκευές (EC 69/106/EEC) . Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

Να έχουν μηχανική αντοχή και σταθερότητα και να παρέχουν ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς,
Να είναι ασφαλή στη χρήση και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον,
Να παρέχουν προστασία κατά των θορύβων
Να εξασφαλίζουν οικονομία ενέργειας και να είναι θερμομονωτικά

Οι εργασίες κατασκευής πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κατά τρόπο ώστε σε πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η στατική επάρκεια της κατασκευής να διατηρείται κατά τη διάρκεια της φωτιάς και μετά από αυτήν.
Η έναρξη και επέκταση της φωτιάς και του καπνού μέσα στο χώρο της κατασκευής να είναι περιορισμένη.
Η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια να είναι επίσης περιορισμένη.
Οι διαμένοντες στο κτίριο να μπορούν να το εγκαταλείψουν ή να διασωθούνμε άλλα μέσα.
Η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης να λαμβάνεται υπόψη.

Οι ουσιαστικές αυτές προϋποθέσεις μπορεί να ικανοποιηθούν εφόσον τα κατασκευαστικά στοιχεία έχουν παραχθεί σύμφωνα με ισχύουσες προδιαγραφές
ασφάλειας και ελέγχονται με μεθόδους δοκιμών και υπολογισμών που προβλέπονται από τον Ευρωκώδικα 5 (Eurocode 5 prEN 1995-1-2).

Η εμπειρία που υπάρχει σε προηγμένες χώρες αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο οδηγό για το σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας των ξύλινων κατοικιών στη χώρα μας. Μια βασική διαφορά που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα κλιματικά δεδομένα της Κύπρου είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι ξύλινες κατοικίες μέσα ή κοντά σε δάση ή δασικές ή γεωργικές  εκτάσεις ή ακόμη και μέσα ή κοντά σε βλάστηση πάρκων, κήπων κλπ.
Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα που ισχύουν για τη Βρετανία (Freeman et al 1983), τα σπίτια με ξύλινο σκελετό δεν κατέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φωτιάς σε σχέση με τις κοινές κατασκευές, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες πρόληψης στην κατασκευή και τη χρήση του σπιτιού. Το ξύλο λόγω της χημικής του σύστασης καίγεται, αλλά λόγω της δομής του είναι κακός αγωγός της θερμότητας και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη φωτιά, δηλ. αργεί να καεί, όταν έχει μεγάλες διαστάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί καίγεται από έξω προς τα μέσα με αργό ρυθμό και σε θερμοκρασία πυρκαγιάς 300ο C και πάνω, το εσωτερικό μιας καιγόμενης ξύλινης δοκού έχει θερμοκρασία περιβάλλοντος, δηλ. 20- 30ο C. Η ξύλινη κατασκευή εφόσον έχει παραχθεί σύμφωνα με ισχύοντες κτιριολογικούς κανονισμούς και τον Ευρωκώδικα 5, αργεί να καεί και να υποχωρήσει, πλεονέκτημα που επιτρέπει στους ανθρώπους που κατοικούν μέσα σ αυτή να προστατευθούν οι ίδιοι και να οργανώσουν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, αποτρέποντας τον κίνδυνο πλήρους καταστροφής της περιουσίας του. Στην ίδια θερμοκρασία φωτιάς μια μεταλλική κατασκευή αποκτάει πολύ γρήγορα την υψηλή θερμοκρασία σε όλη τη μάζα της και υποχωρεί γιατί χάνει τη μηχανική αντοχή της.

Η εξωτερική επένδυση της τοιχοποιίας με τοιχίο από τούβλα (οπτόπλινθους) ή από πέτρα, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο προσέγγισης της φωτιάς από έξω. Η εσωτερική επένδυση του ξύλινου σκελετού με πυράντοχη γυψοσανίδα και η χρήση πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα για μόνωση (άκαυστα υλικά), μειώνουν επίσης τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς από εσωτερική πηγή. Ανάλογη βελτίωση της αντοχής σε φωτιά έχει η κατασκευή όταν στην εξωτερική και εσωτερική επένδυση των τοίχων χρησιμοποιούνται ξυλοπλάκες που επιτρέπουν το σοβάτισμα της όλης επιφάνειας, όπως είναι οι τσιμεντοσανίδες ή η στερέωση ειδικού μεταλλικού πλέγματος σοβατίσματος σε επένδυση από σανίδες, κόντρα πλακέ ή O.S.B.

Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός της κατασκευής των τοίχων, των πατωμάτων-ταβανιών και της στέγης να προβλέπει την επιλογή υλικών με ανθεκτικότητα στη φωτιά ή άκαυστων και να επιδιώκει τη συμπαγή σύνθεση των υλικών και την κατάλληλη θέση μέσα στην κατασκευή. Όσο πιο μεγάλες είναι οι διατομές των ξύλινων στοιχείων του σκελετού και όσο πιο συμπαγής και μεγάλος είναι ο όγκος των τοίχων-πατωμάτων-στέγης, τόσο πιο ανθεκτική στη φωτιά είναι η κατασκευή.

Η χρησιμοποίηση αντιπυρικών ουσιών (Fire retardants), με τις οποίες εμποτίζεται ο σκελετός και τα τελευταία χρόνια και οι ξυλοπλάκες (αντικολλητά, μοριοσανίδες) ενισχύει την αντοχή της κατασκευής στη φωτιά. Η εξωτερική επένδυση της τοιχοποιίας με τοιχίο από τούβλα (οπτόπλινθους) ή πέτρα, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο προσέγγισης της φωτιάς από έξω.

Η Εταιρεία μας

Το 1999 και αφού εντοπίστηκε η ανάγκη για κάποια εταιρεία που να ειδικεύεται στην κατασκευή ξύλινων στεγών, δημιουργήθηκε η L.K LEOROOF LTD από τον κύριο Λεωνίδα Καλιάνο.

Μάθετε περισσότερα...

Νομικά Θέματα

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες.

Μάθετε Περισσότερα

Επικοινωνία

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14 Β-Γ

1075 Λευκωσία

Κύπρος

Τηλ.: 7000 27 27

Email: info@leohome.com.cy

Κοινωνικά Δίκτυα


TOP